Beton konstruksiyasında inqilab


Əsasən, FRP materialı termoset qatranlardan və fiberglasdan ibarətdir. Qatran və şüşə liflərin birləşməsi FRP məhsullarının əsas tərkib hissəsini təşkil edir.

Qatran məhsula ekoloji və kimyəvi müqavimət göstərir və əsas strukturu şüşə lif üçün bağlayıcı rolu oynayır.

Qatranın növü kimyəvi və ətraf mühit şəraitinə əsasən (müştəri və ya istifadəçi tərəfindən verilir) təyin edilir.

Ümumiyyətlə, FORTA üç növ qatrandan (polyester, vinil ester və ya epoksi) ibarətdir.

Qiymət təklifi al

Xidmətlər haqqında qiymət təklifi almaq üçün indi müraciət et

WhatsApp-a yazın